Polska granica otwarta dla Ukraińców

Polska granica otwarta dla Ukraińców

Od 9 września Polska otworzyła granicę dla Ukraińców. Na mocy decyzji rządu obywatele Ukrainy mogą teraz przekroczyć granicę z Polską w dowolnym celu na podstawie wizy lub w ramach ruchu bezwizowego.

Warto zaznaczyć, iż osoby przekraczające tzw. granice zewnętrzne, tj. przybywające do Polski z państwa nie należącego do strefy Schengen (w tym z Ukrainy) podlegają obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie, niezależnie od negatywnego wyniku testu w momencie przekraczania granicy.

Czas obowiązkowej kwarantanny może zostać skrócony w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu na COVID-19 wykonanego po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia. Z obowiązku odbycia kwarantanny zwolnione będą osoby zaszczepione przeciw COVID-19, tzn. osoby, które otrzymały pełny cykl szczepień oraz studenci.

Więcej o tym na edialog.media