Informacja dla podróżujących

Informacja dla podróżujących

Od 22 marca 2021 roku cudzoziemcy przekraczający ukraińską granicę oprócz ważnej przez cały okres planowanego pobytu w Ukrainie polisy ubezpieczenia zdrowotnego obejmującej koszt ewentualnego leczenia COVID-19 oraz pobytu na kwarantannie muszą także posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego metodą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) nie później jak 72 godziny przed przekroczeniem granicy. W przypadku braku wspomnianych dokumentów wjazd na terytorium Ukrainy nie będzie możliwy. Podstawa prawna: Uchwała Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 22 marca 2021 r. №230. Posiadanie negatywnego wyniku testu PCR służy także jako podstawa do zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy.

Od 2 czerwca br. obcokrajowcy przy wjeździe na terytorium Ukrainy mogą przedstawić oprócz wyników testu PCR, test antygenowy lub dokument potwierdzający pełne szczepienie przeciwko Covid-19. Zaświadczenie o szczepieniu służy także podstawą do zwolnienia z kwarantanny.

Do Polski mogą wjechać jedynie wybrane grupy osób, w tym m.in. obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski oraz cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Polski.

Od 30 marca br. posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku Sars-Cov-2 nie zwalnia z obowiązku kwarantanny podróżnych przekraczających granicę z Ukrainy do Polski. Okres odbycia kwarantanny ulega skróceniu w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu w kierunku Sars-Cov-2, wykonanego w okresie 48 godzin po przekroczeniu tej granicy. Zwolnienie z kwarantanny dot. osób zaszczepionych na COVID-19.

Granicę z Ukrainą można przekraczać w Dorohusku, Korczowej, Hrebennem, w Medyce oraz w Budomierzu.

Więcej informacji na stronie Komendy Głównej Straży Granicznej.