Polska w Top 3 Ukrainy

Polska w Top 3 Ukrainy

W 2020 roku Polska znalazła się w pierwszej trójce największych partnerów handlowych Ukrainy, wyprzedzając Rosję. Wymiana towarowa między Ukrainą i Polską miała wartość 7,36 mld USD.

Igor Baranecki – Radca, Naczelnik Wydziału Ekonomicznego Ambasady Ukrainy w RP zaznaczył, że celem Ukrainy jest osiągnięcie 10 mld USD obrotów w handlu dwustronnym z Polską. Wyraził nadzieję, iż jest to możliwe w perspektywie 2-3 lat.

Więcej na edialog.media