Polska w zielonej strefie

Polska w zielonej strefie

Ukraina zaktualizowała listę krajów zielonej i czerwonej strefy według stopnia rozpowszechnienia koronawirusa. Polska znalazła się w zielonej strefie jako kraj o niskim ryzyku zakażenia COVID-19. Wskutek tego, osoby wjeżdżające z Polski na teren Ukrainy oraz osoby, które w przeciągu 14 dni przed przekroczeniem ukraińskiej granicy przebywały na terytorium Polski, nie mają obowiązku poddania się 14-dniowej kwarantannie.

Przypominamy również, iż z dn. 28 sierpnia 2020 r. wchodzi w życie decyzja Gabinetu Ministrów Ukrainy, zgodnie z którą zamyka się granicę państwową Ukrainy na wjazd dla cudzoziemców oraz bezpaństwowców za wyjątkiem poszczególnych grup osób. Więcej na ten temat TUTAJ.

Źródło: kmu.gov.ua