Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wspomaga kombatantów ze Wschodu Ukrainy

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wspomaga kombatantów ze Wschodu Ukrainy

Kombatanci powracający z frontu na wschodzie Ukrainy najczęściej nie znajdują godziwego zatrudnienia i funkcjonują w trudnych warunkach bytowych. Płacą cenę za żołnierski trud i czas spędzony na terenie konfliktu.

Odpowiedzią na to może być legalne zatrudnienie w Polsce, właśnie tej szczególnie wrażliwej grupy obywateli Ukrainy. Reprezentują oni różne zawody i doświadczenia, które z pewnością znajdą zastosowanie na polskim rynku pracy.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom ukraińskich weteranów zainicjowała akcję skierowaną do polskich pracodawców i agencji zatrudnienia w celu zapewnienia im legalnej i uczciwej pracy.

Ze swojej strony PUIG rozpoczęła współpracę z organizacjami weteranów, tak by służyć pomostem między nimi a polskim rynkiem pracy. Współpraca ta ma charakter długofalowy i służy interesom zarówno potencjalnych pracobiorców, jak i polskich pracodawców.

Apelujemy o godne zatrudnienie ukraińskich kombatantów!

Osobą do kontaktu ze strony Izby jest Wiceprezes PUIG Pan Andrzej Drozd, tel. 796 093 863, e mail: andrzej.drozd@pol-ukr.com.