Polsko-ukraińska konferencja medyczna „Choroby serca i naczyń”

Polsko-ukraińska konferencja medyczna „Choroby serca i naczyń”

Prezentacja najnowszych wyników badań, stosowanych praktyk medycznych dotyczących rozpoznania, profilaktyki i leczenia zaburzeń kardiologicznych, kardiochirurgicznych oraz naczyniowych będzie przedmiotem drugiej edycji polsko-ukraińskiej konferencji medycznej „Choroby serca i naczyń”, która odbędzie się w Krakowie w piątek, 31 maja.

Współorganizatorem Konferencji jest Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

Konferencja skierowana jest do lekarzy, kadry medycznej, studentów wydziałów medycznych oraz wszystkich zainteresowanych pracowników uczelni wyższych. Podczas konferencji krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II zaprezentuje specjalistom z Ukrainy aktualne rozwiązania w zakresie diagnostyki chorób cywilizacyjnych oraz ich terapii, a także innowacyjne rozwiązania technologiczne stosowane w tej jednostce. Wymiana doświadczeń pozwoli na lepszą integrację środowiska medycznego z Polski i Ukrainy, ważnym elementem będzie również zaprezentowanie polskiej medycznej myśli technologicznej.

Sesjom towarzyszyć będą dyskusje naukowe. Omawiane będą również tematy związane z dotychczasową i przyszłą międzynarodową współpracą medyczną w obszarze nauki i osiągnięć w medycynie z uwzględnieniem wymiany usług medycznych oraz nowoczesnych rozwiązań w lecznictwie.

W wydarzeniu wezmą udział znakomici polscy i ukraińscy specjaliści, a wśród tematów poszczególnych sesji znalazły się takie, jak: Przegląd innowacyjnych metod leczenia niedomykalności zastawki mitralnej; Kiedy i komu TAVI?; Protezowanie tętniaków obejmujących tętnice nerkowe – stentgrafy z kominowaniem (CHEVAR); Ostra zatorowość płucna – nowe możliwości leczenia; Przezskórne leczenie wrodzonych wad serca u młodocianych i dorosłych.

Konferencję otworzy dr n. med. Anna Prokop-Staszecka – dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Przewidziane są także wystąpienia dr Gychka Mychailo Mychailovycha – dyrektora Lwowskiego Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego i dr Gryschuka Ostapa Ivanovycha – dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Iwano-Frankowsku oraz prof. dr hab. n. med. Piotra Podolca – dyrektora Instytutu Kardiologii UJ CM, przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji.

W ramach programu planowana jest wizyta w Centrum Cyklotronowym Bronowice Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, w którym prowadzone są eksperymenty z zakresu fizyki jądrowej, fizyki medycznej, dozymetrii, mikrodozymetrii, radiobiologii oraz inżynierii materiałowej.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie szpitala.