Polsko-Ukraińska współpraca parlamentarna

Polsko-Ukraińska współpraca parlamentarna

W dniu 23 czerwca odbyła się XII Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy w trybie online. Wśród kluczowych tematów znalazła się epidemia koronawirusa, współpraca w sferze humanitarnej, energetyki, infrastruktury, wojskowości oraz wymiany handlowej i inwestycji.

Obradom po stronie polskiej przewodniczył Ryszard Terlecki, Wicemarszałek Sejmu, a po stronie ukraińskiej Ołena Kondratiuk, Wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy.

Osobnym tematem poruszonym podczas dyskusji były pytania przekraczania granic, rekrutacji i pracy migrantów zarobkowych z Ukrainy w Polsce oraz ochrony ich praw i swobód. Strony uzgodniły też tekst Deklaracji Zgromadzenia Parlamentarnego, którego podpisania oczekuje się w październiku br.

Źródło: www.rada.gov.ua