Polsko-Ukraińska współpraca samorządowa

Polsko-Ukraińska współpraca samorządowa

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarza od lat wspiera współpracę samorządów z Polski i Ukrainy, traktując ją jako jeden z priorytetów działalności.

W niedawnej 14 edycji konferencji Business Forum licznie uczestniczyli reprezentanci obu krajów. Konferencja była okazją do przedstawienia obecnej dramatycznej sytuacji, w której ze względu na toczącą się wojnę znalazły się ukraińskie samorządy, rozmów o ich odbudowie, zacieśnienia współpracy i wymiany planów przyszłych wspólnych działań.

Polskie samorządy zainteresowane do współpracy z ukraińskimi partnerami zapraszamy do kontaktu z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą. Pomożemy w znalezieniu partnera, nawiązaniu kontaktu i prowadzeniu dalszego dialogu.

Samorządy są podstawą funkcjonowania obu państw, w związku z czym ich bilateralne spółdziałanie jest niezwykle ważne, zwłaszcza w obecnych trudnych czasach.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z PUIG pod adresem email: info@pol-ukr.com lub telefonem: 22 827 00 81