Polsko-ukraińskie konsultacje gospodarcze

Polsko-ukraińskie konsultacje gospodarcze

21 maja odbyły się polsko-ukraińskie konsultacje gospodarcze na szczeblu dyrektorów departamentów odpowiednich ministerstw obu państw. Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji.

Udział w rozmowie po stronie polskiej wziął Jan Pawelec, Dyrektor Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju RP, a po stronie ukraińskiej Ołeksij Rożkow, Dyrektor Departamentu międzynarodowej współpracy handlowej i gospodarczej oraz integracji europejskiej Ministerstwa rozwoju gospodarczego i handlu Ukrainy. W ramach dyskusji poruszony został szereg ważnych tematów dotyczących dalszego rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej między Polską a Ukrainą.

Do najważniejszych kwestii omówionych podczas spotkań należy zaliczyć: dynamikę wzrostu w pierwszym kwartale 2020 r. współpracy handlowej i gospodarczej, współpracę inwestycyjną, praktyczne rozwiązania kwestii problematycznych, a także perspektywy przeprowadzenia siódmego posiedzenia Ukraińsko-Polskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej na szczeblu wicepremierów obu państw jesienią 2020 r. w Kijowie.

Źródło: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej