Pomoc prawna przedsiębiorcom

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy ofertę firmy członkowskiej PUIG Stolarek i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k. dot. pomocy prawnej dla przedsiębiorców w obecnej sytuacji, spowodowanej ogłoszeniem stanu epidemii COVID – 19.

„Robimy to za minimalne wynagrodzenie. Chcemy pomóc przedsiębiorcom w tych bardzo trudnych i niecodziennych czasach.

W wyniku ogłoszonej epidemii korona wirusa przychód większość przedsiębiorców drastycznie zmalał, a pokrycie stałych kosztów utrzymania działalności stało się największym wyzwaniem. W tej sytuacji jedynym sposobem na utrzymanie płynności finansowej jest zminimalizowanie tych kosztów. Podjęcie szybkiej i profesjonalnej reakcji ze strony przedsiębiorców pozwoli na uniknięcie mnożenia się zaległości wobec kontrahentów, banków, instytucji finansowych jak i wobec Urzędu Skarbowego czy ZUS.

Ważne jest, żeby każdy wniosek do banku, firmy leasingowej, ZUS, US lub kontrahenta był dobrze umotywowany, ze wskazaniem przyczyny niemożności uregulowania określonej płatności np. utraty płynności finansowej, zmniejszenie obrotów itd. To jest bardzo ważne, gdyż później każde pismo może zostać wykorzystane w ewentualnym postępowaniu sądowym. Biznes, który wcześniej działał na wzajemnym zaufaniu, zacznie zaglądać do umów.

Najważniejsze, żeby podjąć określone czynności bezzwłocznie, tak żeby to przedsiębiorca wyszedł z inicjatywą rozmowy np. z bankiem lub leasingodawcą.

NASZA POMOC DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI:

  • WNIOSKOWANIE O OBNIŻENIE LUB ODROCZENIE OPŁAT CZYNSZOWYCH ZA LOKALE;
  • WNIOSKI O PROLONGATĘ LUB ZAWIESZENIE PŁATNOŚCI KREDYTOWO-LEASINGOWYCH, NEGOCJACJE Z BANKAMI;
  • WNIOSKI O ODROCZENIE PODATKÓW I ZUS:
  •                 * WNIOSEK O ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU VAT
  •                 * WNIOSEK O ROZŁOŻENIE NA RATY PŁATNOŚCI PODATKU VAT
  •                 * WNIOSEK O ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU CIT
  •                 * WNIOSEK O ROZŁOŻENIE NA RATY PŁATNOŚCI PODATKU CIT
  •                 * WNIOSEK O ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA RATY ZUS
  • PISMA DOTYCZĄCE ZAISTNIENIA TZW. SIŁY WYŻSZEJ (STANU EPIDEMII) I BRAK MOŻLIWOŚCI WYKONANIA UMOWY;
  • SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA PRACY – DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACA ZDALNEJ, W TYM ZGŁASZANIE GOTOWOŚCI PRACOWNIKA DO PRACY, KONTROLA NAD PRACOWNIKIEM.”

W celu uzyskania szczegółów dot powyższej oferty prosimy o kontakt ze Sławomirek Szymusiakiem:

e-mail – slawomir.szymusiak@pol-ukr.com