Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej

Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej

Informujemy, iż w dniach 31 marca – 1 kwietnia br. w Kijowie odbędzie się kolejne posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej.

W ramach przygotowań do tego wydarzenia,  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii identyfikuje kwestie problemowe we wzajemnych stosunkach gospodarczych, także  opracowuje listę problemów, z którymi zmagają się polskie firmy na rynku ukraińskim. Analogiczne działania podejmuje strona ukraińska w odniesieniu do rynku polskiego.

Zebrane informacje zostaną  przekazane stronie ukraińskiej celem dalszych dwustronnych konsultacji i znalezienia możliwych, korzystnych rozwiązań  dla  stron i zaangażowanych podmiotów.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza jako stały członek Komisji Międzyrządowej, została poproszona o udział w tych pracach i zgłoszenie problemów, które odnotowują firmy członkowskie  we współpracy z Ukrainą.

Biorąc powyższe pod uwagę, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dotyczących kwestii problemowych, z którymi spotykacie  się w swojej działalności na rynku ukraińskim. Będziemy również zobowiązani za formułowanie postulatów i propozycji, które sprzyjałyby ich rozwiązywaniu, a także tworzeniu korzystnych warunków wzajemnego współdziałania.

Z uwagi na przyjęty harmonogram prac, uprzejmie prosimy  przesłanie informacji w terminie do 15 lutego (poniedziałek), do godz. 9.00.

Osobą do kontaktu ze strony PUIG jest Sławomir Szymusiak, tel. 667353209, e-mail: slawomir.szymusiak@pol-ukr.com.

Zapraszamy również Pańswto do zwiedzania elektronicznego kalendarza na stronie portalu gospodarczego edialog.media, w którym publikujemy najnowsze informacje na temat wydarzeń dot. relacji polsko-ukraińskich, w tym targi, konferencje, spotkania i warsztaty.