Postępowanie ochronne w sprawie importu płytek ceramicznych w Ukrainę

Postępowanie ochronne w sprawie importu płytek ceramicznych w Ukrainę

Zgodnie z wiadomością opublikowanej w gazecie „Kurier Rządowy” 1 czerwca 2021 r. Międzyresortowa Komisja Handlu Międzynarodowego wszczęła specjalne postępowanie ochronne w sprawie importu płytek ceramicznych w Ukrainę, niezależnie od kraju pochodzenia i eksportu. Przedmiotem dochodzenia jest wyrób o następującym opisie: „płytka ceramiczna, sklasyfikowana w pozycji 6907 zgodnie z UKTZED”.

Zawiadomienie o wszczęciu dochodzenia można znaleźć pod linkiem.

W wyniku dochodzenia import płytek ceramicznych na Ukrainę może zostać ograniczony na okres do 4 lat poprzez ustanowienie specjalnego cła lub ograniczenia ilościowego w formie kontyngentu. Zgodnie z Ustawą Ukrainy „O stosowaniu szczególnych środków” w dochodzeniu mogą brać udział zarówno zagraniczni producenci, jak i krajowi konsumenci i importerzy płytek ceramicznych oraz przekazywać Ministerstwu Gospodarki Ukrainy informacje, która zostanie uwzględniona w momencie podjęcia decyzji w wyniku dochodzenia.

PLP Kancelaria Prawna, firma-członkowska Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, we współpracy z inną wybitną kancelarią prawną Gestors, wspólnie posiadając wieloletnią ekspertyzę wobsłudze postępowań antydumpingowych, ma przyjemność przedstawić swoją ofertę praktyk prawnych w tym zakresie. W ramach ochrony prawnej i doradczej polskich producentów płytki ceramicznej oferuje się kompleksowe usługi adwokacji i komunikacji na poziomie właściwych Ministerstw Ukrainy i Polski, a także bezpośrednie usługi prawne dot. rejestracji Państwa firmy jako osoby zainteresowanej w postępowaniu, odwołaniu od decyzji o wszczęciu dochodzenia, zbieranie i przetwarzanie informacji o ochronie interesów polskich producentów, przygotowywanie i składanie w Państwa imieniu różnych wniosków, petycji i innych dokumentów w ramach tego postępowania.

Szczegółowa oferta

Zachęcamy do współpracy!