Prezes Piechota na Bałtycko-Czarnomorskim Ekonomicznym Forum

Prezes Piechota na Bałtycko-Czarnomorskim Ekonomicznym Forum

W ramach Bałtycko-Czarnomorskiego Forum Ekonomicznego, który odbył się w dniu 25 września w Chersoniu, z przesłaniem do gości zwrócił się już Jacek Piechota – Prezes PUIG.

Prezes Piechota podkreślił wysoki stopień powiązania gospodarczego Polski i Ukrainy oraz zwrócił uwagę na stosunkowo niewielki spadek dwustronnych obrotów towarowych w ostatnim czasie. Ponadto szef PUIG podzielił się polskim doświadczeniem przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii i wsparcia przedsiębiorców. Osobnym punktem wypowiedzi było zapowiedzenie głębszej współpracy akademii morskich Szczecina i Chersonia, co stało możliwe m.in. dzięki wysiłkom PUIG.

Cały tekst wypowiedzi w języku rosyjskim TUTAJ.