Program Internacjonalizacji MŚP dla Polski Wschodniej

Zapraszamy do udziału w programie Internacjonalizacji MŚP dla Polski Wschodniej. Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze Polski Wschodniej.

Obejmuje to następujące województwa:

  • warmińsko-mazurskiego,
  • podlaskiego,
  • świętokrzyskiego,
  • lubelskiego,
  • podkarpackiego.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w terminie: od 18 października 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Pomoc finansowa w ramach działania 1.2 POPW jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE