Propozycje biznesowe z Kazachstanem

Propozycje biznesowe z Kazachstanem

Zapraszamy do zapozanania się z materiałami informacyjnymi nt. projektów  inwestycyjnych w Kazachstanie oraz produktów, które mogłyby być eksportowane do Polski. Wszystkie oferty są w języku angielskim.

Oferta dotyczy m.in.:

  • produktów zbożowych, mącznych i makaronowych;
  • przedsiębiorstwa do tuczenia bydła, przetwórstwa i sprzedaży mięsa bydlęcego w rejonie Ałmaty;
  • projektów kompleksów górniczo-hutniczych;
  • inżynierii mechanicznej;
  • materiałów budowlanych (produkcja wykładzin podłogowych);
  • budowy zakładu do produkcji wyrobów papierniczych do celów sanitarno-higienicznych w Pietropawłowsku.

Materiały informacyjne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Firmy zainteresowane współpracą w wymienionych projektach proszone są o kontakt z Polsko-Kazachstańską Izbą Handlowo-Przemysłową lub Radcą Handlowym Kazachstanu w Warszawie.