Przyspieszenie

Przyspieszenie

W dniach 23-25 października Prezes Izby Jacek Piechota, wraz ze współpracownikami, przebywał w Kijowie.

W rozmowie z Zastępcą Ministra Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ukrainy Panem Tarasem Kachką omówiony został stan stosunków gospodarczych Polski i Ukrainy. Poruszone zostały kwestie, które ostatnio wywołują emocje, w tym eksportu ukraińskich produktów rolnych do UE i zezwoleń przewozowych dla ukraińskich firm spedycyjnych.

W czasie spotkania z Zastępcą Ministra Rozwoju Hromad i Rozwoju Terytorialnego Ukrainy Panem Viacheslavem Nehodą podsumowano dotychczasowe wsparcie, jakie procesowi decentralizacji władzy w Ukrainie udzieliła Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Minister V. Nehoda podkreślił, że inicjatywa Izby, jaką jest Polsko-Ukraińska Akademia Miast, powinna być kontynuowana i zasugerował kierunki wsparcia, oczekiwane w Ukrainie w 2020 roku.

Jacek Piechota odwiedził siedzibę Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu Tureckiego w Ukrainie (TUID), gdzie spotkał się z Prezesem Burakiem Pehlivanem i Zarządem TUID. Nasza Izba nawiązała współpracę z tureckimi biznesmenami działającymi w Ukrainie trzy lata temu. Wyrazem tej współpracy jest m.in. udział przedstawicieli TUID w Baltic Business Forum w Świnoujściu.

Prezes Jacek Piechota spotykał się też z przedstawicielami firm, działających w Ukrainie, w tym z kierownictwem pionu korporacyjnego Ukrsibbanku i Zarządem Ukrtransgazu.