ABG LTD

ABG LTD

Spółka zajmuje się sprzedażą paliw stałych. Oferuje różne rodzaje węgla (energetyczny, koksujący) oraz koksu (odlewniczy, przemysłowo-opałowy, wielkopiecowy, pył koksowy). Jest wyłącznym przedstawicielem Koksowni „Carbo-Koks” w Bytomiu w zakresie dystrybucji koksu. Zapewnia konkurencyjne ceny oraz dogodne warunki dostawy.

reklama puig member