Atlantic Contract

Atlantic Contract

​Atlantic Contract to firma o zasięgu globalnym, która umożliwia przedsiębiorcom uczestniczenie w przetargach ogłaszanych przez Rząd Federalny Stanów Zjednoczonych, w tym US Army oraz przez państwa członkowskie i sojusznicze NATO – wspierając Klientów przy pozyskiwaniu kontraktów/zamówień na ogólnoświatowych rynkach zbytu. Pozyskujemy również dla Klientów także kontrakty w ponad 20 bazach przetargowych agend ONZ. Po zarejestrowaniu przez nas Państwa firmy w bazach zamówień federalnych, ONZ oraz NATO, codziennie będziecie mieli dostęp do setek zapytań/przetargów na wszystkich kontynentach i kontraktów realizowanych w prawie wszystkich branżach.

reklama puig member