Europejskie Centrum Innowacji

Europejskie Centrum Innowacji

Europejskie Centrum Innowacji świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania, głównie w formie dotacji unijnych i programów europejskich. Pomagamy w tworzeniu biznesplanów, studiów wykonalności, oraz oferujemy doradztwo w strategii wejścia na rynek ukraiński.

reklama puig member