Fundacja Inicjatyw Polsko-Ukraińskich PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja Inicjatyw Polsko-Ukraińskich PRZYSZŁOŚĆ

Działamy na rzecz budowania partnerstwa polsko-ukraińskiego, ułatwiania kontaktów pomiędzy społecznością ukraińską i polską. Wspieramy współpracę międzynarodową i regionalną w zakresie rozwoju i promocji przedsiębiorczości, kultury i sztuki, działalności na rzecz zatrudnienia, ochrony dóbr kultury materialnej i niematerialnej.

reklama puig member