Open Mind

Open Mind

Jako jedyna prywatna szkoła językowa w Szczecinie Open Mind posiada akredytację Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w zakresie nauczania języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, szwedzkiego i norweskiego. Firma realizuje kursy w ramach Bazy Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dzięki czemu może zaoferować mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, kursy językowe z dofinansowaniem nawet do 80%.

reklama puig member