PUIG na 29 Forum Ekonomicznym w Krynicy

PUIG na 29 Forum Ekonomicznym w Krynicy

W tym roku na 29 corocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju po raz pierwszy w wieloletniej historii ekonomicznych forum w Krynicy funkcjonował oddzielny pawilon „Ukraiński Dom”.

„Sam fakt, że po raz pierwszy na forum mamy ukraiński pawilon świadczy o znaczeniu współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą. Biorąc pod uwagę to, że forum jest miejscem wymiany poglądów i dyskusji, jest to również sposób zwrócić uwagę Unii Europejskiej na Ukrainę, na jej problemy oraz potrzebę wzmocnienia współpracy z Ukrainą i ochronę jej interesów”, – zaznaczył w komentarzu dla agencji Ukrinform I Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Oleg Dubish, który reprezentował PUIG podczas tak ważnego wydarzenia gospodarczego.

Wiceprezes PUIG wystąpił podczas panelu „Strategiczne Partnerstwo Polski i Ukrainy. Hasło czy rzeczywistość?”. Komentując to wystąpienie na swej stronie w Facebook, P. Oleg Dubish także powiedział: „Dzisiaj, w ostatni dzień Forum Ekonomicznego w Krynicy, wspólnie z kolegami rozmawialiśmy na rzekomo ogólny, ale tak naprawdę priorytetowy i szczery temat: „Strategiczne Partnerstwo Polski i Ukrainy. Hasło czy rzeczywistość?”. Próbowałem akcentować uwagę na tym, co przeszkadza w rozwoju współpracy gospodarczej i co uważam za ważne dla rozwoju….. Wspomniałem o problemach współpracy w branży przemysłu zbrojeniowego i ignorowanie odpowiedniego potencjału oraz możliwości Ukrainy jej partnerami zachodnimi.. .

Z różnych przyczyn dość pozytywnie jednak patrzę na perspektywę naszego partnerstwa strategicznego z Polską. Inaczej po prostu się nie uda, zwłaszcza dla Ukrainy, jeśli oczywiście chce być państwem wolnym, europejskim i takim, który ma realną perspektywę członkostwa w UE i NATO (w tym współpraca w sferze infrastruktury obronnej USA w Polsce). Jestem również przekonany o konieczności naszej z Polską wzajemnej przemysłowej\ gospodarczej integracji i kooperacji. Nie w związkach sytuacyjnych i współpracy na zasadach, kto więcej zarobi, czy kogo wykorzysta. Ponieważ dziś nasze stosunki gospodarcze są niesymetryczne i niektóre statystyki, w tym inwestycyjne i migracyjne są dość niepokojące… A mianowicie w integracji i kooperacji partnerskiej, w szczególności poprzez wzajemne inwestowanie środków finansowych, inwestowanie w zasoby ludzkie, wspólne korzystanie z zasobów i technologii, w tym w celu ekspansji na rynki trzecie…. Inaczej nie ma szans…” – zaznaczył Oleg Dubish.