Dryps Consulting

Nasza oferta obejmuje w pierwszej kolejności skuteczną pomoc w zakresie dokonywania wszelkich działań realizowanych w oparciu o działające przepisy prawne z uwzględnieniem rozporządzeń w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz prowadzenie stałych działań w zakresie możliwości skorzystania przez przedsiębiorców ukraińskich z udogodnień dla mikrofirm wynikających z tworzonej aktualnie tzw. tarczy antykryzysowej tj.:

 1. zwolnienie ze składek na ZUS przez trzy miesiące
 2. wypłacanie świadczenia postojowego w kwocie ok. 2 tys. zł dla zleceniobiorców (umowy- zlecenia, agencyjna, o dzieło)
 3. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz uelastycznienie czasu pracy
 4. dopłaty do pensji pracowników, świadczenia dla osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne, zwolnienia z ZUS dla samozatrudnionych i najmniejszych przedsiębiorców, opóźnienia niektórych terminów podatkowych.
 5. czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS);
 6. umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19
 7. korzystniejsze zasady rozliczania straty;
 8. wsparcie firm transportowych przez Agencję Rozwoju Przemysłu w refinansowaniu umów leasingowych;
 9. ułatwienia dla branży turystycznej;
 10. przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;
 11. zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów;
 12. umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;
 13. przedłużenie bankowych kredytów obrotowych w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;
 14. gwarancje de minimis z Banku Gospodarstwa Krajowego;
 15. dopłaty Banku Gospodarstwa Krajowego do odsetek;
 16. fundusze płynnościowe Banku Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju i Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z Polskiego Funduszu Rozwoju Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.

Odroczenie niektórych obowiązków, m.in.:

 • przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).
 • przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;
 • przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;
 • przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;
 • odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
 • zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 • wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.;
 • wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego);
 • przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;
 • odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;
 • możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy;
 • wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Do dyspozycji zainteresowanych przedsiębiorców z Ukrainy stawiamy doświadczony zespół prawników i specjalistów w zakresie obsługi podatkowo-księgowej.

Deklarujemy bezpłatne udzielanie konsultacji a stosowane przez nas stawki wynagrodzeń będą mieć charakter ulgowy i adekwatny do indywidualnej sytuacji każdego przedsiębiorcy.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt e-mail: dryps@dryps.org