Robocze spotkanie kierownictwa PUIG

Robocze spotkanie kierownictwa PUIG

Udział kierownictwa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, z udziałem Ministra Adama Abramowicza – Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,  oraz kierownictwa Akademii Zamojskiej na czele z Rektorem dr hab. Pawlem Skrzydlewskim. Podczas spotkania omówiono kierunki możliwej współpracy.