Robocze spotkanie z zespołem Wydziału Ekonomicznego Ambasady Ukrainy w RP

Robocze spotkanie z zespołem Wydziału Ekonomicznego Ambasady Ukrainy w RP

W dniu 10 marca br. w restauracji Baczewskich w Warszawie odbyło się robocze spotkanie szerokiej reprezentacji PUIG pod przewodnictwem Prezesa Jacka Piechoty z zespołem Wydziału Ekonomicznego Ambasady Ukrainy w RP w składzie Igora Baraneckiego, Radcy, Naczelnika Wydziału Ekonomicznego Ambasady Ukrainy w RP, Ruslana Peruna, Radcy Ambasady Ukrainy w RP i Serhiia Zasovenki, I Sekretarza Ambasady Ukrainy w RP. W czasie wydarzenia omówiono dotychczasowe osiągnięcia PUIG, plany jej aktywności na 2020 rok oraz dyskutowano nad szerokim spektrum polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych. Podjęto także decyzje o ściślejszej współpracy pomiędzy PUIG a Wydziałem Ekonomicznych Ambasady Ukrainy w RP. Spotkanie przybiegało w przyjaznej, otwartej atmosferze i z pewnością stanowi impuls dla dalszych coraz bardziej intensywnych stosunków dwustronnych.