Rozwój obwodu charkowskiego

Rozwój obwodu charkowskiego

W dniach 24-27 kwietnia w obwodzie charkowskim przebywała delegacja Polsko- Ukraińskiej Izby Gospodarczej i Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Wizyta odbyła się na zaproszenie Konsulatu Generalnego RP w Charkowie i Charkowskiego Regionalnego Centrum Rozwoju Demokracji Lokalnej (U- LEAD ).

W czasie seminarium z udziałem przedstawicieli administracji obwodowej i 11 hromad przedstawiono polskie doświadczenia związane z rozwojem regionalnym, w tym działalność agencji rozwoju regionalnego, instrumenty wsparcia samorządów dla małych i średnich przedsiębiorstw, możliwości rozwoju biogazowni na Ukrainie. Przedstawiciele PUIG- Dariusz Szymczycha i Andrzej Wrębiak oraz przedstawiciele ARM S.A.- Piotr Słojewski i Tomasz Wolff odwiedzili też zjednoczone hromady: kołomacką i zołocziwską. Spotkali się przedstawicielami ich władz i przedsiębiorcami, odwiedzili duże przedsiębiorstwa z branży rolniczej. Ukraińscy farmerzy wyrazili duże zainteresowanie polskimi technologiami wspierającymi branżę rolną oraz współpracą z polskimi inwestorami w celu zdobywania rynków trzecich.