Spotkanie Reznikow – Piechota

Spotkanie Reznikow – Piechota

Przebywający w Warszawie Wicepremier, Minister reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy Ołeksij Reznikow spotkał się z prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jackiem Piechotą.

Prezes Piechota poinformował wicepremiera Reznikowa o działaniach, jakie Izba podejmuje dla wsparcia polsko- ukraińskiej współpracy gospodarczej. Przedstawił inicjatywy Izby na rzecz ustanowienia relacji między portami w Gdańsku i Odessie. Wskazał sprawy, które zdaniem przedsiębiorców utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej i wymiany handlowej. Jacek Piechota opisał wsparcie Izby dla procesu decentralizacji w Ukrainie, w tym projekt realizowany w ramach Polskiej Pomocy w obwodzie Charkowskim w 2018 roku. Piechota zapoznał też wicepremiera Reznikowa z kampanią społeczną Partnerstwo i Zatrudnienie”, prowadzoną przez Izbę w celu tworzenia przyjaznego i równego rynku pracy dla Ukraińców w Polsce.

Więcej na edialog.media