Spotkanie PUIG z Prezydentem M. St. Warszawy

Spotkanie PUIG z Prezydentem M. St. Warszawy

13 czerwca 2022 roku przedstawiciele Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej spotkali się z Prezydentem M. St. Warszawy Rafałem Trzaskowskim w celu omówienia możliwości współpracy na rzecz uchodźców z Ukrainy.

W spotkaniu wzięli udział Dyrektorka Koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego Urzędu m.st. Warszawy Karolina Zdrodowska, Dyrektor Urzędu Pracy m.st. Warszawy Monika Fedorczuk, Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy Grzegorz Kaczorowski oraz przedstawiciele organizacji i firm wspierających obywateli Ukrainy uciekających przed wojną. W trakcie spotkania wspólnie szukaliśmy rozwiązań, które pozwolą uporać się z obecną i przyszłą sytuacją związaną z kryzysem uchodźczym, oraz określiliśmy obszary współpracy pomiędzy Miastem a środowiskiem biznesowym i organizacjami pozarządowymi.

Warszawa dała schronienie 300 000 uchodźców, w tym ponad 100 000 dzieci. W bardzo krótkim czasie populacja Warszawy wzrosła o ponad 15%. Miejskie placówki oświaty przyjęły ok. 20 000 ukraińskich dzieci. „Zapewnienie naszym gościom z Ukrainy godnych warunków życia, przy równoczesnym zachowaniu dotychczasowego standardu funkcjonowania miasta jest dla Warszawy wielkim wyzwaniem” – podkreślali reprezentanci Urzędu Miasta.

Stołeczny rynek pracy znacząco się zmienił na skutek pojawienia się na nim obywateli Ukrainy uciekających przed wojną, w tym wielu utalentowanych i wysoko wykwalifikowanych specjalistek i specjalistów, których kompetencji nie możemy zmarnować. „Osoby te są bardzo pożądane na polskim rynku pracy, który od lat cierpi na niedobory pracowników. Należy dołożyć starań by maksymalnie przygotować obywateli Ukrainy do podjęcia pracy poprzez naukę języka, w tym kursy specjalistyczne, oraz liberalizację zawodów regulowanych” – podkreślał w trakcie dyskusji Andrzej Drozd, Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Nasza Izba od 24 lutego włączyła się do szerokiej i wszechstronnej akcji pomocowej na rzecz Ukrainy objętej działaniami wojennymi. Od pierwszych dni powołaliśmy sztab kryzysowy koordynujący te działania, zainicjowaliśmy Fundusz Pomocy Ukrainy, który uzyskał poparcie najważniejszych polskich organizacji przedsiębiorców i pracodawców, czy projekt „Podaj rękę Ukrainie”, w ramach którego przekazujemy tygodniowe zestawy żywieniowe dla rodzin z Ukrainy, w tym przebywających na tymczasowo okupowanych terenach.