Stabilne B Ukrainy

Stabilne B Ukrainy

Agencja ratingowa Standard & Poor’s potwierdziła długoterminowe ratingi Ukrainy w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „B”, perspektywy ratingów są stabilne.

Eksperci spodziewają się, że PKB Ukrainy spadnie o 6 proc. w 2020 r. i wzrośnie o 4 proc. w 2021 r. Ponadto S&P prognozuje wzrost ukraińskiej gospodarki w latach 2022-2023 o 3 proc. rocznie.

Więcej informacji na: edialog.media