Statystyki ZUS

Statystyki ZUS

W październiku 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 1,0% r/r i wyniosło 6318,3 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,7% r/r i wyniosło 5458,88 zł.

W listopadzie 2020 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł -29,2 a i był o 9,2 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Ceny produkcji budowlanomontażowej w III kwartale 2020 r. w stosunku do II kwartału 2020 r. wzrosły o 0,6 %.

Źródło: Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego