Świnoujście i Truskawiec miastami partnerskimi

Świnoujście i Truskawiec miastami partnerskimi

W dniu 30 września br. Rada Miasta Świnoujście przyjęła uchwałę w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Miasto Świnoujście (Rzeczpospolita Polska) a Gminą Truskawiec (Ukraina). Partnerstwo będzie polegać na inicjowaniu i utrzymywaniu wzajemnych kontaktów służących wymianie doświadczeń.

Miasto Truskawiec jest uzdrowiskiem liczącym ok. 29 tys. mieszkańców, obecnie jest to jedno z najbardziej znanych uzdrowisk nie tylko w Ukrainie, ale i na całym świecie. Położone na malowniczym przedgórzu Karpat w odległości 100 km od Lwowa i 90 km od ukraińsko-polskiej granicy. Unikalne w skali światowej pokłady wód mineralnych  (15 źródeł – Naftusia, Sofia, Maria, Bronisława, Józia, Edward i inne), złoża wosku górskiego. Truskawiec posiada pełną infrastrukturę uzdrowiskową, a w tym nowoczesne zakłady sanatoryjne, wspaniałe pijalnie wód mineralnych, malowniczy i rozległy, 50-hektarowy Park Zdrojowy. W uzdrowisku Truskawiec leczy się przede wszystkim choroby urologiczne, schorzenia przewodu pokarmowego, układu wydzielania wewnętrznego, układu ruchu, układu krążenia, skóry, cukrzycy.

Pełny tekst uchwały TUTAJ.