Szansa dla IT w wirtualnej strefie

Szansa dla IT w wirtualnej strefie

W listopadzie Ministerstwo Transformacji Cyfrowej przedstawi Radzie Najwyższej projekt ustawy o wirtualnej wolnej strefie ekonomicznej dla firm IT ze specjalnym statusem podatkowym. Poinformował o tym minister transformacji cyfrowej Mychajło Fedorow.

Ministerstwo Transformacji Cyfrowej dąży do zwiększenia udziału branży IT i kreatywnych do 10 proc. PKB (obecnie 3-4 proc.).

Źródło: edialog.media