Szkolenie w ramach programu E-ETAP

Szkolenie w ramach programu E-ETAP

W Warszawie trwa szkolenie drugiej grupy ukraińskich ekspertów audytu energetycznego w ramach programu szkoleniowego E-ETAP

W dniu 9 grudnia 2019 roku w Jabłonnej koło Warszawy w XVII-wiecznym Pałacyku należącym do Polskiej Akademii Nauk po raz drugi rozpoczęło się szkolenie ukraińskich specjalistów ds. audytu energetycznego. W szkoleniu bierze udział druga grupa dwudziestu doświadczonych audytorów energetycznych budynków, którzy przygotowują się do roli wykładowców w tej specjalności. Docelowo planowane jest wyszkolenie w Polsce łącznie grupy 60 wykładowców, którzy będą następnie szkolili 340 kandydatów na audytorów energetycznych budynków na terenie całej Ukrainy. Do Polski przybyli inżynierowie z różnych regionów Ukrainy. Projekt szkoleniowy, który będzie realizowany do końca 2020 roku, jest w całości finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt E-ETAP jest realizowany we współpracy z GIZ (Niemcy) w ramach projektu: „Підтримка Фонду енергоефективності України (EEF) та сприяння реформ у сфері довкілля та змін клімату (S21)” i uzyskał aprobatę byłego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej Ukrainy (Minregion). Partnerem projektu występuje Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

W uroczystym otwarciu szkolenia wzięli udział organizatorzy projektu oraz goście: Kierownik Projektu E-ETAP Pani Magdalena Marcińczyk, KAPE S.A., Doradca merytoryczny projektu Pan Roman Babut, KAPE S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej Funduszu Efektywności Energetycznej Ukrainy Pan Andrzej Rajkiewicz, Pan Maciej Mijakowski Prezes Zarządu Fundacji Poszanowania Energii, Dyrektor Zarządzający KAPE Pani Karolina Loth-Babut, Pani Agata Stachurska z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Delegat Komisji Europejskiej – Grupy wsparcia ds. Energii i Środowiska dla Ukrainy Pan Krzysztof Gierulski, Wice-prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Pani Elżbieta Bodio oraz Dyrektor PUIG Pan Sławomir Szymusiak, jak również I Sekretarz Ambasady Ukrainy w Polsce Pan Illa Krawcow i reprezentant Departamentu Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Pan Tomasz Jamróż.

Szkolenie pierwszej grupy ukraińskich ekspertów audytu energetycznego w ramach programu szkoleniowego E-ETAP w Warszawie wystartowało 12 listopada. Druga grupa ma szkolenia 9-20 grudnia. Podczas 10-dniowego szkolenia, goście z Ukrainy zapoznają się z ustawodawstwem, finansowaniem, praktyką i doświadczeniami auditingu związanymi z termomodernizacją budynków w Polsce. Wykłady prowadzą eksperci z Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. i Fundacji Poszanowania Energii z siedzibami w Warszawie.

Szkolenie pod tytułem „Навчальний проект з енергетичної ефективності та енергетичного аудиту в Україні”, akronim E-ETAP, odbywa się w ramach projektu pomocy technicznej polskiego rządu dla wsparcia funkcjonowania Funduszu Efektywności Energetycznej Ukrainy dla poprawy efektywności energetycznej ustanowionego z pomocą Unii Europejskiej, rządu Ukrainy oraz innych donorów międzynarodowych. Kolejne szkolenia planowane są w styczniu 2020 r.