O sukcesach i problemach, możliwościach i wyzwaniach współpracy pomiędzy Ukrainą a UE w kontekście funkcjonowania strefy wolnego handlu dyskutowali 10 grudnia przedstawiciele rządów Ukrainy i Polski, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność w...

Read More