Inicjatywa Ukraina 30 PL

24 sierpnia 1991 r. Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła Deklarację Niepodległości. Polska była pierwszym krajem, który tę niepodległość uznał. W przededniu rocznicy widać jak wiele łączy nasze kraje. Jak prawdziwe i aktualne są słowa “Nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy”. Ostatnie...

Read More