Tarcza antykryzysowa 4.0

Tarcza antykryzysowa 4.0

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z m.in. KPRM, MAP, MF, MRPiPS, MSWiA, BGK, UOKiK, UKNF, ZUS i UZP przygotowało kolejny pakietowy projekt ustawy, który złoży się na tarczę antykryzysową. Celem tej ustawy jest obrona polskich firm, miejsc pracy, kredytobiorców i samorządów przed negatywnymi skutkami COVID-19.

Kluczowe rozwiązania ustawy:

  1. Czasowe przepisy antyprzejęciowe dla ochrony polskich firm przed wykupem przez inwestorów spoza UE;
  2. Wsparcie budżetów samorządów;
  3. Ułatwienia dot. przetargów;
  4. Dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm;
  5. Wakacje kredytowe dla tych, którzy po 13 marca stracili pracę lub główne źródło dochodu;
  6. Wsparcie utrzymania miejsc pracy poprzez dostosowanie rynku pracy do wyzwań spowodowanych przez COVID-19;
  7. Ułatwienia podatkowe, w tym prawo do odliczania darowizn na rzecz m.in. domów samotnej matki, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, czy domów pomocy społecznej.

Źródło: gov.pl – Serwis Rzeczypospolitej Polskiej