Tarcza antykryzysowa – kolejne rozwiązania dla przedsiębiorców, konsumentów i samorządów

Tarcza antykryzysowa – kolejne rozwiązania dla przedsiębiorców, konsumentów i samorządów

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z m.in. KPRM, MAP, MF, MRPiPS, MSWiA, BGK, UOKiK, UKNF, ZUS i UZP przygotowało kolejny pakietowy projekt ustawy, który złoży się na tarczę antykryzysową. Celem tej ustawy jest obrona polskich przedsiębiorstw, miejsc pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19.

Kluczowe rozwiązania projektu:

  • czasowe przepisy antyprzejęciowe dla ochrony polskich firm przed wykupem przez inwestorów spoza UE;
  • wsparcie budżetów samorządów;
  • ułatwienia dot. przetargów;
  • dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm;
  • wakacje kredytowe dla tych, którzy po 13 marca stracili główne źródło dochodu;
  • wsparcie utrzymania miejsc pracy poprzez dostosowanie rynku pracy do wyzwań spowodowanych przez COVID-19;
  • ułatwienia podatkowe, w tym prawo do odliczania darowizn na rzecz m.in. domów samotnej matki, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, czy domów pomocy społecznej.

 

Źródło: gov.pl – Serwis Rzeczypospolitej Polskiej