Konferencja „Tech Ukraina on-line”

Konferencja „Tech Ukraina on-line”

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w konferencji „Tech Ukraina on-line”, która odbędzie się w dniu 27 września 2021 r. o godz. 12:00-14:00 (CET).

Wśród zaproszonych gości spodziewamy się przedstawicieli ukraińskiego sektora publicznego, którzy przedstawią warunki i możliwości eksportu do Ukrainy dla polskich firm. Przedstawiciele polskich firm z kolei zaprezentują swoją ofertę pod względem możliwości towarowych i usługowych w sektorze technologicznym.

Już dzisiaj polskie firmy z branży technologicznej eksportują szereg towarów i usług do Ukrainy i dokonują znacznych inwestycji w tym kraju, charakteryzują się one wysokim stopniem innowacyjności i know how. Spotkanie branżowe w danym sektorze będzie sprzyjać intensyfikacji działalności eksportowych polskich firm, budowaniu nowej listy kontaktów, zbadania zapotrzebowania ukraińskich odbiorców.

Tematyka spotkania:

  • Prezentacja możliwości rynku ukraińskiego, jego zapotrzebowania;
  • Przedstawienie oferty polskich firm działających w branży technologicznej i dostosowanie ofety eksportowej do potrzeb i oczekiwań ukraińskiego odbiorcy;
  • Wejście na ukraiński rynek – strona formalno-prawna i nawiązanie kontaktów biznesowych.

Oferta dla partnerów

Rejestracja

Zachęcamy do udziału!