Uchwalono budżet Ukrainy na 2021 r.

Uchwalono budżet Ukrainy na 2021 r.

15 grudnia Rada Najwyższa przyjęła budżet państwa ukraińskiego na 2021 rok. Minister finansów Siergiej Marczenko nazwał go „budżetem możliwości”.

  • Ustawa budżetowa przewiduje dochody w wysokości 1 bln 92 mld UAH, wydatki – 1 bln 328 mld UAH, deficyt budżetowy wyniesie 5,5 proc. PKB.
  • Średnioroczny kurs dolara w 2021 r., na podstawie którego obliczany jest budżet państwa, określono na 29,1 UAH za 1 USD.
  • Uchwalony budżet przewiduje wzrost PKB w 2021 r. na poziomie 4,6 proc., inflację konsumencką na poziomie 7,3 proc., poziom długu publicznego do PKB wyniesie 64,6 proc.

Więcej na edialog.media