Arena Advisory

Przedstawiamy Państwu możliwość skorzystania z działań oferowanych przez rząd dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw (Tarcza Antykryzysowa).

Prezentujemy także propozycje rozwiązań podatkowych i prawnych pozwalających na szybkie zwiększenie płynności finansowej w sytuacji dużej niepewności dominującej obecnie na rynkach. Służymy wsparciem w procesie wdrożenia.

Wnioski o odroczenie terminu płatności podatków i ZUS oraz umorzenie zaległości podatkowych

Firmy mogą skorzystać m.in. z:

 • Odroczenia płatności podatków PIT, CIT, VAT bez dodatkowych opłat – urząd skarbowy może odroczyć termin zapłaty podatku lub rozłożyć podatek na raty na wniosek podatnika. Wniosek powinien wpłynąć do urzędu skarbowego przed upływem terminu zapłaty podatku.
 • Odroczenia płatności składek ZUS – bez opłat i odsetek.
 • Przesunięcia wejścia w życie nowego JPK – dopiero od 1 lipca 2020 r.
 • Wyłączenia stosowania regulacji dotyczących tzw. złych długów.

 Poprawa płynności finansowej

Firmy mogą skorzystać m.in. z:

 • Wdrożenia Ulgi IP Box, co powoduje, że dochody osiągane ze sprzedaży wytworzonych bądź ulepszonych tzw. „kwalifikowanych praw własności intelektualnej” podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%.
 • Ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R), która uprawnia podatników do dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania części wydatków poniesionych na działalność B+R, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów. Ulgę można także wdrożyć wstecz i uzyskać zwrot nadpłaconego podatku. Wiele polskich firm prowadzi takie prace na co dzień, nie zdając sobie sprawy z wiążących się z tym możliwości.
 • Możliwości wstecznego rozliczania strat podatkowych.

 Prawo pracy i inne elementy tarczy antykryzysowej

Firmy mogą skorzystać m.in. z:

 • Dofinansowania do wynagrodzenia pracowników, obniżonego na skutek epidemii COVID-19.
 • Ograniczenia czasu pracy pracowników w sytuacji, gdy spadek obrotów gospodarczych miał miejsce w następstwie wystąpienia COVID-19.
 • Wystąpienia o środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
 • Odroczenia terminu zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
 • Możliwości zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celnoskarbowych.

Jesteśmy do dyspozycji. Na pytania odpowiadają:

Aneta Saramak – Tax Managing Partner,  Doradca podatkowy, e-mail: aneta.saramak@arenaadvisory.com

Joanna Żmuda-Trzebiatowska – Tax Managing Partner,  Doradca podatkowy, e-mail: joanna.zmuda@arenaadvisory.com

Mateusz Bednarz – Legal Partner, Radca prawny, e-mail: mateusz.bednarz@arenaadvisory.com