Ukraina ponownie otwiera granicę

Ukraina ponownie otwiera granicę

Zakaz wjazdu cudzoziemców w Ukrainę, który obowiązywał od 28 sierpnia do 28 września, de facto wygasł.

Rząd Ukrainy przygotowuje zmiany w przepisach umożliwią cudzoziemcowi wjazd na Ukrainę jeśli będzie posiadał polisę ubezpieczeniową obejmującą sprawy związane z Covid-19. Zgodnie z informacją portalu  „Europejska Prawda” wjazd będzie zabroniony „bez istniejącej polisy (certyfikatu) wystawionego przez ubezpieczyciela zarejestrowanego w Ukrainie lub zagraniczną firmę ubezpieczeniową posiadającą przedstawicielstwo w  Ukrainie lub stosunku umownego z ubezpieczycielem – partnerem na terytorium Ukraina (pomoc) i pokrywa koszty związane z leczeniem COVID-19, obserwacją i jest ważna przez okres pobytu na Ukrainie. “

Źródło: edialog.media