UkraineInvest opiekunem inwestorów

UkraineInvest opiekunem inwestorów

Gabinet Ministrów wyznaczył agencję UkraineInvest jako odpowiedzialną za wsparcie inwestorów w procesie przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych o znaczącej wartości.

Pomoc dla inwestorów jest przewidziana w ramach niedawno przyjętej ustawy „O wsparciu państwa dla projektów inwestycyjnych o znaczącej wartości”. W ramach programu inwestorzy mogą liczyć m.in. na zwolnienia z podatku dochodowego na 5 lat, z podatku VAT i ceł na import nowego sprzętu, pokrycie kosztów budowy, remontu i zmiany infrastruktury towarzyszącej realizacji projektu oraz możliwość dzierżawy działki inwestycyjnej na preferencyjnych warunkach. Łączna kwota dofinansowania projektów może sięgać nawet 30 proc. ich wartości. Programem są objęte zarówno inwestorzy krajowi, jak i zagraniczni.

Więcej na edialog.media