Ukraińscy producenci żywności podbijają polski rynek

Ukraińscy producenci żywności podbijają polski rynek

26 lipca w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie odbyły się spotkania B2B ukraińskich producentów żywności z przedstawicielami polskich wiodących sieci handlowych i dystrybutorami towarów spożywczych. Misja handlowa, w ramach której odbywały się spotkania, były organizowane przez Ukraińską Asocjację U-Food przy współpracy z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą. Wydarzenie otworzył Prezydent Eurochambers Pan Luc Frieden, Dyrektorka Koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego m. st. Warszawy Pani Karolina Zdrodowska, Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Pan Dariusz Szymczycha.

Spotkania B2B były poprzedzone częścią prezentacyjną, na której przedstawiono różne aspekty prowadzenia biznesu w Polsce, uwarunkowania prawne, logistyczne i marketingowe oraz przykład ukraińskiej firmy prowadzącej działalność w naszym kraju. Wśród prelegentów znalazł się przedstawiciel Kancelarii Peterka & Partners.  Z kolei w spotkaniach B2B ukraińscy producenci żywności mieli możliwość bezpośredniego kontaktu i omówienia możliwości eksportu z przedstawicielami Auchan, Żabki, Brand Distribution Group i innymi.

Wraz z rozpoczęciem pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę ukraińscy przedsiębiorcy, na których barkach w dużej mierze spoczywa ciężar utrzymania gospodarki kraju, szukają nowych rynków zbytu i poszerzenia dostępności swojego asortymentu w Unii Europejskiej, a także możliwości dla rozwoju. Producenci żywności stanęli w obliczu znaczącego ograniczenia kanałów sprzedaży. W warunkach wojny niezwykle ważny jest rozwój eksportu, by zwiększyć wypływy do kraju środków w walucie obcej, utrzymać miejsca pracy dla obywateli i wspierać gospodarkę Ukrainy. Spotkania B2B są skutecznym narzędziem dla znalezienia potencjalnych klientów.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i z pewnością przyczyniło się do zacieśnienia więzi handlowych między naszymi krajami. Bezpośrednie prezentacje swojej produkcji i rozmowy z sieciami i dystrybutorami zaowocowały perspektywą dalszej długofalowej współpracy.