Ułatwienia dla przedsiębiorców

Ułatwienia dla przedsiębiorców

W ogłoszeniu z dnia 17-03-2020 ZUS proponuje przedsiębiorcom, którzy mają problem, by zapłacić bieżące składki lub należności wynikające z zawartej już umowy z ZUS rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności:

  • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
  • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

By skorzystać z ulg należy złożyć odpowiedni wniosek:

Wniosek dla osób nieprowadzących pełnej księgowości

Wniosek dla osób prowadzących pełną księgowość

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku

Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie internetowej ZUS