Ulgi dla kultury i turystyki

Ulgi dla kultury i turystyki

Rada Najwyższa zatwierdziła poprawki do ordynacji podatkowej, które wprowadzają ulgi podatkowe, głównie dla sektoru kultury i turystyki.

Ustawa zwalnia odbiorców celowych dotacji kulturalnych z podatku dochodowego w przypadku osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych. Wprowadzono obniżoną stawkę VAT w wysokości 7 proc. w celu zwiększenia dostępności wydarzeń kulturalnych, w tym przedstawień teatralnych, koncertów i pokazów filmowych.

Do 1 stycznia 2023 roku obniżona 7 – procentowa stawka VAT będzie obowiązywać w przypadku zakwaterowania tymczasowego w hotelach i podobnych obiektach.

Więcej na edialog.media