Upadłość Konsumencka dla Obywateli Ukrainy

Upadłość Konsumencka dla Obywateli Ukrainy

Firma członkowska Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oferuje obywatelom Ukrainy możliwość skorzystania z procedury oddłużenia się w Polsce i ogłoszenia upadłości Konsumenckiej. Dzięki postępowaniu upadłościowemu coraz więcej Polaków wychodzi z niewypłacalności i długów. Taką szansę mają również niektóre zadłużone osoby pochodzące z Ukrainy i mieszkające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa Prawo upadłościowe nie blokuje cudzoziemcom prawa do ubiegania się o oddłużenie w ramach postępowania upadłościowego. W zapisach ustawy próżno szukać artykułów, stanowiących o tym, że z upadłości mogą skorzystać jedynie polscy obywatele. Kluczowa w kwestii podstaw ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność oraz miejsce stałego pobytu dłużnika. Upadłość bowiem, jak zapisano w Prawie upadłościowym, ogłasza się właśnie stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnik pochodzenia ukraińskiego, może złożyć w polskim sądzie upadłościowym wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli sąd ten jest właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności tego dłużnika. I tak: głównym ośrodkiem podstawowej działalności osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub zawodową jest miejsce wykonywania tejże działalności. Dla innych osób fizycznych, takim ośrodkiem jest miejsce ich zwykłego pobytu.

Szczegółowe informacje: info@pol-ukr.com