Warszawski Fracht 2021

Warszawski Fracht 2021

Za nami IX spotkanie środowiska Transport Spedycja Logistyka poświecone transportowi intermodalnemu i jego wynikom w czasach pandemii covid-19. Do tradycyjnych na Frachtach ocen przeładunków w portach, pracy przewozowej w rożnych gałęziach transportu, rywalizacji: morze, lotnictwo, kolej  w tym roku dodaliśmy mocne akcenty o technice i technologiach, zastosowaniach IT w transporcie, konkurencyjności poszczególnych  korytarzy transportowych Europa-Azja. Dwudniowe obrady były więc mocno urozmaicone różnorodną tematyką co tylko dodatkowo uatrakcyjniło doroczne spotkanie choć trzeba podkreślić, ze po raz pierwszy:

-Fracht odbył się w Warszawie a nie w mieście portowym

-był bardzo szeroki zakres dyskusji i analiz o globalnej sytuacji i korelację globalnych wyzwań a europejskimi i polskimi działaniami na szczeblu Komisji Europejskiej, Polskiego Rządu, Regionów, organizacji biznesu i firm

-mięliśmy tak mocną reprezentację dyplomatów reprezentujących w Polsce Azerbejdżan, Kazachstan, Ukrainę i Uzbekistan

-mięliśmy pełną reprezentację polskich resortów gospodarczych, regulatorów rynku TSL,  CUPT reprezentowaną przez Kierownictwa

-bezpośrednie transmisje transmisję  obrad do zagranicznych Partnerów i ich portale transportowe i logistyczne

– w obradach uczestniczył ekspert i doradca Kierownictwa polskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych  a  po raz pierwszy historii polskich spotkań transportowych  nie padł postulat podwyższenia opłat drogowych jako mechanizm poprawy opłacalności i konkurencyjności kolei.

Wykonane w kilkunastu ostatnich latach inwestycje i modernizacje, rozbudowa potencjału pozwoliły dobrze przejść polskim portom i kolei  przez trudny 2021 , pandemiczny rok spadku światowej, europejskiej i polskiej aktywności gospodarczej.

W 2020 r. wolumen światowego handlu towarami spadł o 5,5 proc. w porównaniu z 2019 r., odnotowano jednak duży wzrost popytu na elektronikę, a dostawy komputerów zwiększyły się o 13,1 proc. Udział Chin w globalnym eksporcie zwiększył się w tym samym czasie o 1,6 pkt. proc wyniósł 14,7 proc udział Polski wzrósł o 0,14 pkt. proc.

W międzynarodowej rywalizacji na Bałtyku Gdańsk wyprzedził Petersburg a Gdynia wzmocniła się na trzeciej pozycji. Wyniki pierwszego półrocza są bardzo optymistyczne i pokazują wzrost naszej konkurencyjności i potencjału.

W I pół. 2021 w polskich portach przeładowano 1 569 125 TEU (znormalizowanych kontenerów). 11,5% więcej niż w I półroczu  2020. I o ok. 05 mln TEU więcej niż w rekordowym 2019 r.

Port Gdansk + 10,5%,

Port Gdynia +14%,

Porty Szczecin i Świnoujście +7,6%.

Podobnie pozytywnie i optymistycznie trzeba ocenić przewozy kontenerowe koleją i zaskakująco mocne zwiększenie do 32 % udziału polskich przewoźników w europejskich przewozach w międzynarodowym transporcie drogowym mimo wdrażanych wymierzonych w polskie firmy działań protekcjonistycznych w wielu państwach szczególnie w Europie Zachodniej czy wielorakich konsekwencjach Brexit.

Pierwsze na gorąco wnioski z obrad Fracht 2021

  • W szczyt letniego sezony transport światowy wchodzi z nierozwiązanymi problemami, które – jak utrzymują przewoźnicy – są głównym powodem drożejących stawek frachtu oraz wprowadzanych dopłat do stawki podstawowej. U podstaw problemów stoi nadal rosnący popyt na import towarów z Azji do Europy i Ameryki Północnej, co ma związek z rządowymi planami odbudowy gospodarek krajów tych regionów. Ale od pewnego czasu popyt na transport nakręcają też „wyprzedzające zakupy” – tych importerów, którzy obawiają się zarówno nadal rosnących kosztów transportu, jak i możliwych większych opóźnień w transporcie.
  • Do 2023-2024 będzie występował niedobór kontenerowców a kontenerów do końca 2022. W stoczniach produkcyjnych – szczególnie tych azjatyckich – kontraktowano ostatnio przede wszystkim statki kontenerowe. Ze względu na boom w zamówieniach nowych jednostek ich ceny cały czas wzrastają. Trend dla ostatnich trzech miesięcy to 8 – 9 % zmiany na plus. W zamówieniu od początku roku pozostaje już ponad 300 kontenerowców. To powinien być impuls do przyspiesz onych  inwestycji w transport kolejowy, wykorzystania nowych korytarzy , współpracy kolei narodowych, przewoźników i spedytorów , pilna informatyzacja i automatyzacja .procesów logistycznych.
  • Jeśli nie nastąpi powrót sytuacji ekstremalnej związanej z aktywizacja covid nie ma możliwości na ustabilizowanie stawek transportowych, należy się liczyć z ich systematycznym wzrostem potęgowanych dodatkowymi opłatami na przykład D & D (za postojowe i przetrzymywanie).
  • Wzrośnie konkurencyjność międzynarodowa przyciągania ładunków do swoich portów i na linie kolejowe i spodziewać się należy kolejnych rozwiązań protekcjonistycznych a szczególnym obszarem wzrostu będzie światowe i europejskie zaplecze rosnącego e-commerce.
  • W odpowiedzi na te globalne zjawiska trzeba przyspieszać kolejne inwestycje w portach, centrach logistycznych i na kolei. Musi nastąpić nowa fala wspólnotowych działań polskich firm sektora. Szczególnego znaczenia nabiera lądowa infrastruktura graniczna z Ukraina , Białorusią i Rosja i eliminacja wąskich gardeł na transportowych przejściach granicznych z Krajami UE. Potrzeba aktywności także organizacji przedsiębiorców transportowych w europejskiej dyskusji i decyzjach o nowych korytarzach transportowych UE, ofercie dla Krajów Azji Centralnej i Kaukazu, Partnerstwa Wschodniego i przyspieszenia wspólnotowych działań na obszarze Trójmorza i relacji z Turcją .
  • Problemy transportowe i rosnące ceny frachtu wywołują nową potrzebę tworzenia ciągów kooperacyjnych i ograniczania ryzyk dostaw. Może to oznaczać powrót niektórych sektorów wytwórczych do UE lub w jej pobliże, w efekcie cześć polskiego TSL będzie musiała zmienić albo ograniczyć działania na dotychczasowych kierunkach. Ważne wiec jest w dalszym ciągu wzmacnianie proeksportowej polityki państwa, dobra internacjonalizacja naszych firm i nowe rynki zbytu. W obszarze pozyskiwania nowych rynków zbytu dla polskiej produkcji i nowych dostawców surowców, komponentów i półproduktów przedstawicielstwa firm transportowych w świecie obok działań dyplomacji, rządu i jego agend muszą odgrywać nową rolę integratorów i koordynatorów w relacjach  szczególnie z Krajami Azji i Afryki.
  • Musi nastąpić przyspieszenie wdrażania opartych na 5G rozwiązaniach IT w Sektorze TSL, usprawnienie działania służb granicznych , skarbowych i fitosanitarnych.