Wideokonferencja Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP – Pytania/Odpowiedzi

Wideokonferencja Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP – Pytania/Odpowiedzi

W dniu 23 kwietnia br. odbyła się wideokonferencja Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, której członkiem jest Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Przewodnim tematem konferencji była pomoc Państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Podczas dyskusji padło wiele istotnych pytań ze strony członków Rady Przedsiębiorców dotyczących m.in. składek na ubezpieczenia społeczne, dopłat do wynagrodzeń pracowników, pożyczek dla mikroprzedsiębiorstw, oraz innych środków pomocowych dostępnych dla MŚP.

Odpowiedzi na postawione pytania można znaleźć TUTAJ.

Źródło: Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców