Więcej ukraińskich przedsiębiorców

Więcej ukraińskich przedsiębiorców

W ubiegłym roku w Polsce o 22 proc. zwiększyła się liczba obywateli Ukrainy prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.

Gremi Personal, powołując się na oficjalne dane ZUS-u, poinformowało, że:

  • Ukraińcy są obecnie największą grupą osób z zagranicy, prowadzących w Polsce działalność gospodarczą. Stanowią 25 proc. ogółu cudzoziemców pracujących na własny rachunek.
  • W 2020 roku w Polsce zarejestrowano 5916 Ukraińców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.

Więcej na edialog.media