Wojna w Ukrainie siłą wyższą

Wojna w Ukrainie siłą wyższą

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza informuje, iż działania wojenne w
Ukrainie są okolicznością stanowiącą „Siłę Wyższą”.

Nasza Izba jest jednostką uprawnioną do wystawiania zaświadczenia o
zaistnieniu okoliczności stanowiących „Siłę Wyższą” – stanowiące
podstawę do zwolnienia od odpowiedzialności kontraktowej

Szczegóły dot. uzyskania zaświadczeń o zaistnieniu okoliczności
stanowiących „Siłę Wyższą” znajdą Państwo pod adresem:

https://www.pol-ukr.com/oferta-izby/sila-wyzsza/